Obowiązujące nazwy umaszczeń.

Od 10.08.2023 ZG wprowadza obowiązujące nazwy umaszczeń, co oznacza, że w poszczególnych rasach nie będzie można stosować innych pod groźbą nie przyjęcia dokumentów, dotyczy to w szczególności kart miotu. Umaszczenia występujące w rodowodach pozostają bez zmian.

Obowiązujące nazwy umaszczeń dla poszczególnych ras.

Do góry