Zmiany w Regulaminie Hodowli

Nowym rozwiązaniem w Regulaminie, wzorem regulacji FCI, jest Rejestracja Oddziałowa oraz WYREJESTROWANIE. Zmiana właściciela następuje nie wcześniej, niż dzień po wyrejestrowaniu psa/suki z Oddziału. Wiąże się to z koniecznością wpisu w rodowód daty wyrejestrowania. Brak tego wpisu uniemożliwia zarejestrowanie psa/suki w innym Oddziale. Wyrejestrowania dokonujemy z datą dostarczenia rodowodu do Oddziału!

Nie ma możliwości wyrejestrowania psa/suki z wcześniejszą datą!

§ 24

Zmiana właściciela psa/suki następuje nie wcześniej niż dzień po wyrejestrowaniu z macierzystego Oddziału właściciela. Informacja o zmianie właściciela psa/suki musi być przekazana przez biuro oddziału nowego właściciela do biura ZG. Biuro ZG wprowadza zmiany w PKR. Osoba nie będąca właścicielem, która wyrejestrowuje psa/sukę, musi dostarczyć pełnomocnictwo, które pozostaje w aktach Oddziału.

Do góry