Obligatoryjne badanie profilu DNA.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
– dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
– dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Badanie Profilu DNA
1. Instrukcja dla właściciela

  • Właściciel psa pobiera dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału i wypełnia je szczegółowo drukowanymi literami (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA, Zlecenie badania DNA psów)

W Zleceniu Badania DNA psów wpisujemy:
W rubryce ZLECAJĄCY –  ZKwP
W rubryce Wyniki badań należy przesłać na adres: ZKwP, Oddział macierzysty właściciela psa, np. ZKwP, Oddział w Warszawie

  • Właściciel psa opłaca badanie na rachunek: Bank: BNP Paribas
    Numer konta: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740

BIC: PPABPLPK
Koszt: badanie za jednego psa to 195 zł ( 195 zł x ilość psów )

W tytule przelewu: proszę podać nazwisko płatnika, które jest podane na Zleceniu Badania DNA Psów w pozycji „PŁATNIK” oraz dodać adnotację, że badanie jest zlecone przez ZKwP
np. Jan Kowalski – ZKwP,
jeżeli wysyłamy kilka protokołów badań: Jan Kowalski – ZKwP – 3 psy

  • Lekarz weterynarii potwierdza identyfikację psa, pobiera krew, poświadcza zgodność danych na druku (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA) własnoręcznym podpisem i pieczątką.

Kompletne zlecenie:
Próbka,
Zlecenie badania DNA psów,
Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA
lekarz weterynarii przesyła na adres:
Laboratorium Genetyki Molekularnej,
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
Dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty przyspieszy rozpoczęcie badania.

  • Wyniki badań genetycznych – CERTYFIKAT – będą przekazywane do Oddziału macierzystego właściciela psa w ciągu 20 dni roboczych od momentu przyjęcia materiału do badań. Na certyfikacie będzie informacja o osobie pobierającej materiał do badania.
  • Wpis do rodowodu: PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie jest dokonywany przez biuro Oddziału w czasie odbioru certyfikatu przez właściciela psa.
  • Uprawnienia hodowlane zgodnie z uchwałą ZG, odpowiednio dla Reproduktorów i Suk Hodowlanych, mogą zostać wpisane do rodowodu psa dopiero po dokonaniu wpisu PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie.
  • Zlecenia nieopłacone nie będą przyjęte do badania.
  • Zlecenia niekompletne nie będą przyjęte do badania.


2.    Instrukcja dla lekarza weterynarii dotycząca pobierania materiału biologicznego do badania DNA u psów, znajduje się na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej:
https://lgm.izoo.krakow.pl/files/psy_instrukcja.pdf
https://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/identyfikacja-osobnicza-i-kontrola-rodowodow/psy

Do góry