Jerzy Okoński, wieloletni Przewodniczący Oddziału w Płocku nie żyje.

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 17 października 2022 roku zginął tragicznie Jerzy Okoński – Przewodniczący Oddziału w Płocku Związku Kynologicznego w Polsce. Całe życie, oprócz pracy zawodowej, związał z kynologią i łowiectwem. Pan Jerzy był członkiem ZKwP od 1968 roku, oddziału płockiego od 1986 roku. Od 1990 roku, nieprzerwanie do dziś, piastował funkcję Przewodniczącego Oddziału. W swej karierze związkowej był członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego, Członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZKwP. Był także Międzynarodowym Sędzią Kynologicznym Pracy Psów Myśliwskich. Sędziował najbardziej prestiżowe konkursy psów myśliwskich w kraju i za granicą. Został odznaczony Brązową, Srebrną oraz Złotą Odznaką Honorową ZKwP. Był organizatorem i propagatorem wystaw psów rasowych, prób i konkursów pracy psów myśliwskich, hodowcą psów myśliwskich o przydomku „Z Duninowskich Borów”. Zawsze miał obok siebie towarzysza – psa myśliwskiego… Także dziś …

Drugą pasją pana Jerzego było łowiectwo. Od roku 1964 był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. W latach 1976 – 1984 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego PZŁ – Łowczego Wojewódzkiego w Płocku. Za zasługi na niwie łowieckiej odznaczony został Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku Łowieckiego „ZŁOM”, a także Medalem Zasługi dla Łowiectwa Województwa Płockiego, Medalem Zasługi dla Łowiectwa Wrocławskiego, Zasłużony dla Województwa Płockiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi medalami i odznaczeniami. Pan Jerzy był człowiekiem, do którego często zwracano się o pomoc, której nigdy nie odmawiał, m.in. za działalność w tej dziedzinie został odznaczony Złotym Medalem za Walkę z Powodzią.

Jerzy Okoński – kynolog, myśliwy, przyjaciel, dobry Człowiek.

Nasz Autorytet. Nasz Mentor …

Żegnaj, Panie Prezesie!

Do góry