Sobota, 19 Czerwiec 2021
Nawigacja
Ostatnie artykuły
· Nowa sensacja k...
· Dziedziczenie u...
· Genetyka umaszc...
· Polskie nazewni...
· Rzadkie umaszcz...

· Genetyka um... (13614)
· Dziedziczna... (13245)
· Dziedziczen... (9802)
· Metody dobo... (9623)
· Nowa sensac... (9562)
· Rzadkie uma... (9462)
· Wybór szcz... (9043)
· Dlaczego ps... (8500)
· Zastosowani... (8198)
· Wyposażeni... (7802)
Informacja o Walnym Zgromadzeniu członków oddziału w dniu 16.06.2021.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu członków oddziału w dniu 16.06.2021r. godz. 17:00 w siedzibie Oddziału w Płocku przy ul. Baczyńskiego 2.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
Wybory delegatów na Zjazd Delegatów ZKwP.


1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3.    Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4.    Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5.    Przyjęcie porządku obrad.
6.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7.    Sprawozdania z działalności:
      a.    Zarządu Oddziału,
      b.    Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8.    Sprawozdanie finansowe.
9.    Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10.    Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
12.    Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
13.    Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14.    Ustalenie liczby delegatów na Zjazd Delegatów ZKwP.
15.    Wybór delegatów na Zjazd Delegatów.
16.    Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
17.    Wolne wnioski.
18.    Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Oddziału prosi Członków którzy będą uczestniczyć w zebraniu o wcześniejsze potwierdzenie obecności do 11.06.2021. Jest to spowodowane rogorami sanitarnymi.

Z poważaniem, Zarząd Oddziału w Płocku.

Polecamy


740,844 unikalne wizyty