Niedziela, 17 Luty 2019
Nawigacja
Ostatnie artykuły
· Nowa sensacja k...
· Dziedziczenie u...
· Genetyka umaszc...
· Polskie nazewni...
· Rzadkie umaszcz...

· Dziedziczna... (6154)
· Dziedziczen... (5825)
· Genetyka um... (5781)
· Nowa sensac... (5769)
· Rzadkie uma... (5508)
· Metody dobo... (5055)
· Zastosowani... (4987)
· Wybór szcz... (4931)
· Dlaczego ps... (4831)
· Wyposażeni... (4360)
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 2019
Komunikaty

Zarząd Oddziału w Płocku informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze odbędzie się w Zespole

Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku ul. Mościckiego 4 (wejście od ul. Kredytowej) 5.03.2019. (wtorek) o godzinie 17:00.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. (wyłożony do wglądu)

7. Sprawozdania z działalności:

- Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

8. Sprawozdanie finansowe.

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

13. Wybór na okres kadencji:

- członków Zarządu Oddziału,

- członków Komisji Rewizyjnej,

- członków Sądu Koleżeńskiego.

14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o zabranie dowodu osobistego i legitymacji członkowskiej.

 

Zarząd Oddziału

Polecamy


Polecamy


398,625 unikalne wizyty